Nederburgh Risico & Assurantiemanagement 

Wij zijn een onafhankelijke zakelijke dienstverlener. Wij richten ons voornamelijk op het MKB en de semipublieke sector.

De organisaties binnen de semipublieke sector opereren op het snijvlak tussen overheid en het bedrijfsleven. Voorbeelden van dit soort organisaties zijn woningcorporaties, scholen en zorginstellingen. Vaak functioneren deze organisaties als een bedrijf, maar worden ze (deels) gefinancierd met publieke middelen. 

Ook het MKB krijgt steeds meer te maken met tijdrovende nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast worden bedrijven vaker geconfronteerd met een sterk veranderende claimcultuur van klanten en leveranciers. Hierdoor wordt het voor deze partijen steeds ingewikkelder om aan in- en externe regels en wetten te voldoen. 

Ons doel is het ondersteunen van deze bedrijven en instellingen op het gebied van procesoptimalisatie van dagelijks risicobeheer via slimme assurantieoplossingen. Hierdoor verzekeren wij de bedrijfscontinuïteit bij calamiteiten in de ruimste zin des woords.