Richten

Risico en
assurantiemanagement

Binnen de bedrijfsvoering spelen risico en assurantiemanagement een voorname rol.

Een schadeverzekering is een verzekering waarbij de strekking is het vermogen van de onderneming te beschermen. Dit vermogen kan bijvoorbeeld worden aangetast door beschadigd raken of verloren gaan van haar bezit of door aan derden veroorzaakte schade, waarvoor men wettelijk aansprakelijk is.


Inrichten

Bedrijfskunde

Dit is het vakgebied dat zich bezighoudt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven en instellingen. Dit vakgebied maakt gebruik van inzichten uit disciplines zoals bedrijfseconomie, organisatiekunde, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht; veel inzichten worden ontleend aan de praktijk en aangewend om de strategie en organisatie van bedrijven en andere organisaties aan te passen.


Verrichten

Realisatie

De realisatie en de borging van de bedrijfscontinuïteit bij schade is het voornaamste doel. Wij maken uitsluitend gebruik van maatwerkoplossingen bij het verzekeren van uw bezittingen,vermogen en aansprakelijkheid.Onze experts zorgen bij schade voor de juiste deskundigheid ter plekke, hierbij wordt nadrukkelijk gelet op het urgentieniveau. Ook zien zij er op toe dat de schade naar volle tevredenheid wordt afgehandeld.